Aansprakelijkheid voor beroepsziekten: Centrale Raad steeds meer in lijn met Hoge Raad

more+
less-

Mr Thomas van Dijk geeft samen met mr Lianne van Vliet een heldere analyse van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad op het terrein van de aansprakelijkheid voor beroepsziekten.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.