CBb 22 juni 2012, CR 2012/187 (SURFnet/OPTA) m.nt. P.M. Waszink en H.P. Wiersema

more+
less-

Uitspraak van het CBB in beroep en in hoger beroep. SURFnet is geen aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst. Of sprake is van het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een openbare elektronische communicatiedienst hangt af van de aard van het aanbod en de kring van potentiële afnemers. Een registratiebesluit op grond van de Telecommunicatiewet is een appellabel besluit.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.