CBb 6 juni 2012, Mediaforum 2012/11-12, Nr. 28 (Minister van EL&I en NDC/RATO c.s.) m.nt. H.P. Wiersema en J.J.R. Lautenbach

more+
less-

Deze uitspraak gaat over de verdeling van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroepen en de middengolf. Op 3 maart 2008 heeft de Minister van EL&I twaalf FM-frequenties en vijf AM-frequenties verdeeld door middel van een vergelijkende toets met een financieel bod. De FM-frequenties zijn beschikbaar gekomen na de herindeling van de FM-band in 2003 (Zero base) en in de periode 2003-2007 gebruikt voor het oplossen van ontvangstklachten van de publieke en commerciële omroepen. De AM-frequenties zijn vrijgekomen door intrekking van vergunningen in 2006 en 2007.

Bij het CBb staat de toewijzing van twee FM-kavels centraal: B27 (Ameland 89,4 MHz) en B31 (Cuijk 95,3 MHz). De vergunningen voor het gebruik van deze kavels zijn op 3 maart 2008, tezamen met de andere vergunningen voor de kavels B27 tot en met B37, verleend aan, zoals door de rechtbank in eerste aanleg aangeduid, vergunninghouder S. Het bedrijf van S is in 2007 overgenomen door NDC die aldus bij het CBb optreedt als zijn rechtsopvolger. RATO is het niet eens met de toewijzingen noch de afwijzingen van zijn aanvragen.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Harald Wiersema, NautaDutilh N.V. | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

NautaDutilh N.V. on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×