gedragscodes

gedragscodes

more+
less-

Mr. Thomas van Dijk bespreekt de status van de thans in het personenschaderecht geldende gedragscodes. Tevens gaat hij in op de afdwingbaarheid van in die codes opgenomen regelgeving. Zijn conclusie is dat er zeker geen sprake is van vrijblijvende regelgeving.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Published In: Insurance Updates, Personal Injury Updates

Reference Info:n/a | Netherlands