İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

more+
less-

İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Taraflar arasındaki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa genel olarak işçiler, devlet memurlarından farklı olarak, çalıştıkları ayın ücretini, bu ayın sonunda talep ve davaya hak kazanırlar. Aylık ücretler için zamanaşımı, her bir ayın ücretinin muaccel olduğu tarihten itibaren ayrı ayrı işlemeye başlar ve beş yıl sonra zamanaşımına uğrar.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Reference Info:Turkey