Økt Grad Av Konkurranseutsetting Og Bruk Av Ops-Prosjekter Med Den Nye Høyre/Frp-Regjeringen – En Oversikt Over Nye Markedsmuligheter Med De Blå-Blå

more+
less-
more+
less-

Mandag denne uken la den kommende regjeringen frem sin politiske plattform. Den nye regjeringen fremhever som et sentralt element at de vil bygge sin politikk “på målet om en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser”.

I dette legger den nye regjeringen blant annet at den vil motarbeide sløsing med offentlige midler, og prioritere økt gjennomføringskraft høyt. Det gis et klart signal om å legge til rette for økt grad av konkurranseutsetting, herunder offentlig-privat samarbeid (OPS).

Se full beredskap under for mer informasjon.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.