Reactie Dla Piper Nederland N.V. Inzake Het Voorontwerp Grensoverschrijdende Omzetting

REACTIE DLA PIPER NEDERLAND N.V INZAKE HET VOORONTWERP GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING INLEIDING -

1. DLA Piper Nederland N.V. ("DLA Piper") heeft kennis genomen van het voorontwerp Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een regeling voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen (het "Voorontwerp"). Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om hierop te reageren. Hieronder treft u ons commentaar per onderwerp aan.

2. DLA Piper juicht het initiatief om een regeling omtrent de grensoverschrijdende omzetting in de Nederlandse wet vast te leggen zeer toe. Met het oog op de internationalisering en flexibilisering van het vennootschapsrecht mag een wettelijke regeling omtrent de grensoverschrijdende omzetting niet ontbreken. In het Voorontwerp is, onder meer, een goede aanzet gedaan tot een evenwichtige regeling, gebaseerd op de arresten van het Hof van Justitie van de EU op 16 december 2008 (C-201/06, Cartesio) en op 12 juli 2012 (C-378/1010, Vale).

Zie volledige publicatie hieronder voor meer informatie.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Published In: General Business Updates, Finance & Banking Updates, International Trade Updates, Securities Updates

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© DLA Piper | Attorney Advertising

Don't miss a thing! Build a custom news brief:

Read fresh new writing on compliance, cybersecurity, Dodd-Frank, whistleblowers, social media, hiring & firing, patent reform, the NLRB, Obamacare, the SEC…

…or whatever matters the most to you. Follow authors, firms, and topics on JD Supra.

Create your news brief now - it's free and easy »