Teleradiologie. Enkele juridische implicaties van een nieuw fenomeen (Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2008, 3)

more+
less-

In Dutch. Veel afdelingen radiologie staan voor de keuze: de huidige manier van werken continueren of gebruikmaken van een ‘nieuwe’ toepassing op het gebied van de telegeneeskunde: teleradiologie. Teleradiologie – kort gezegd: het laten beoordelen van radiologisch onderzoek buiten het ziekenhuis – wordt reeds op relatief grote schaal toegepast. Het verschijnsel staat echter juridisch gezien nog in de kinderschoenen. De juridische implicaties van teleradiologie zijn in de Nederlandse literatuur nog niet aan bod gekomen, laat staan in de rechtspraak. In het hiernavolgende beogen wij daarom enkele van deze juridische implicaties te inventariseren. Daartoe hebben wij literatuur- en jurisprudentieonderzoek gedaan en informatie verkregen van een aantal wetenschappers en deskundigen uit de praktijk.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Published In: Health Updates, Products Liability Updates, Professional Malpractice Updates, Personal Injury Updates, Privacy Updates

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Patrick van der Vorst | Attorney Advertising

Don't miss a thing! Build a custom news brief:

Read fresh new writing on compliance, cybersecurity, Dodd-Frank, whistleblowers, social media, hiring & firing, patent reform, the NLRB, Obamacare, the SEC…

…or whatever matters the most to you. Follow authors, firms, and topics on JD Supra.

Create your news brief now - it's free and easy »