Vangnet na een kernramp (Beursbengel juni 2011)

more+
less-

In Dutch. De productie en het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden brengen, ondanks de strenge veiligheidseisen, gevaren met zich, bestaande in exceptionele risico's voor mens, dier en milieu. Op zichzelf genomen is dit weinig nieuws. De realiteit van vandaag roept evenwel verschillende vragen op ter zake de (financiële) gevolgen van een kernramp. Met deze newsflash wil de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van NautaDutilh u een kort overzicht geven van de wijze waarop (in Nederland) met (een verwezenlijking van) nucleaire risico's moet worden omgegaan vanuit een aansprakelijkheidsperspectief.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Patrick van der Vorst | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Patrick van der Vorst on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×