Vangnet na een kernramp (Beursbengel juni 2011)

more+
less-

In Dutch. De productie en het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden brengen, ondanks de strenge veiligheidseisen, gevaren met zich, bestaande in exceptionele risico's voor mens, dier en milieu. Op zichzelf genomen is dit weinig nieuws. De realiteit van vandaag roept evenwel verschillende vragen op ter zake de (financiële) gevolgen van een kernramp. Met deze newsflash wil de sectie Aansprakelijkheid en Verzekering van NautaDutilh u een kort overzicht geven van de wijze waarop (in Nederland) met (een verwezenlijking van) nucleaire risico's moet worden omgegaan vanuit een aansprakelijkheidsperspectief.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Published In: Civil Procedure Updates, Energy & Utilities Updates, Insurance Updates, Products Liability Updates, Toxic Torts Updates

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Patrick van der Vorst | Attorney Advertising

Don't miss a thing! Build a custom news brief:

Read fresh new writing on compliance, cybersecurity, Dodd-Frank, whistleblowers, social media, hiring & firing, patent reform, the NLRB, Obamacare, the SEC…

…or whatever matters the most to you. Follow authors, firms, and topics on JD Supra.

Create your news brief now - it's free and easy »