Fraude of gewijzigd inzicht?

more+
less-

Op 20 oktober 2005 deed het HvJ EG uitspraak in een tweede prejudiciële procedure in de zaak Overland waar dit maal de verhouding tussen art. 78 en art. 236 CDW aan de orde was gesteld. Het Hof oordeelde dat wanneer de douaneautoriteiten tot herziening overgaan, de douaneschuldenaar recht heeft op teruggave van douanerechten, mits sprake was van een “onbedoelde vergissing”. D. Blum en G.J. van Slooten betogen dat deze beperking slechts kan worden opgehangen aan de voorwaarde in art. 236 CDW dat, om een recht op teruggave te kunnen doen gelden, geen sprake mag zijn geweest van een “frauduleuze handeling”. Uit het besproken arrest volgt dat een “bewuste handeling” als “frauduleus” moet worden aangemerkt. Dit valt volgens beide auteurs in overeenstemming te brengen met het communautaire beginsel van misbruik van recht. Een en ander brengt mee dat geen teruggave kan worden verleend op grond van art. 236, wanneer de teruggave het gevolg is van een wijziging van een eerder op grond van wettelijke bepalingen gemaakte keuze. Hierdoor heeft bijvoorbeeld het arrest Unifert, waarin het HvJ EG oordeelde dat niet kan worden terugkomen op een keuze van een transactie om de douanewaarde op te baseren, ook onder de vigeur van het CDW zijn rechtskracht behouden.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Gooike van Slooten | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Gooike van Slooten on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×