Wanneer is een belastingaanslag nog tijdig opgelegd?

more+
less-

Een belastingaanslag wordt vastgesteld door de Inspecteur. De vaststelling van de belastingaanslag is in beginsel een administratieve aangelegenheid binnen de Belastingdienst. De Inspecteur stelt de voor de aanslag relevante gegevens (veelal in de vorm van een zogenoemde elementennota) vast en verzendt deze gegevens naar de Centrale belastingadministratie te Apeldoorn. De medewerkers van dit computercentrum maken het aanslagbiljet op en verzenden het vervolgens naar de belastingplichtige2.

In het belang van de rechtszekerheid van een belastingplichtige vervalt de bevoegdheid om een belastingaanslag op te leggen door verloop van een bepaalde termijn. Aldus krijgt de rechtszekerheid na verloop van tijd voorrang boven het beginsel dat materieel verschuldigde belasting betaald behoort te worden. Voor een primitieve aanslag is deze verjaringstermijn drie jaren te rekenen vanaf het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan3. Voor een navorderingsaanslag is die termijn vijf jaren na evengenoemd tijdstip4. Ook voor een naheffingsaanslag is de verjaringstermijn vijf jaren5. Met enige regelmaat komt het voor dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of een belastingaanslag tijdig is opgelegd. Deze onduidelijkheid zal ik in dit stuk proberen te verhelderen.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Igor Thijssen, Jaeger Advocaten-belastingkundigen | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Jaeger Advocaten-belastingkundigen on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×