Inleners moeten ook een verzekering afsluiten voor de uitzendkrachten die zij inhuren

more+
less-

De kantonrechter te Arnhem gaf dit oordeel op 12 november 2010 (LJN BP2572) nadat de werknemer als uitzendkracht bij de inlener te werk was gesteld en tijdens het werk met zijn lease auto een verkeersongeval veroorzaakte. De werknemer stelde zijn formele werkgever, het uitzendbureau, en de inlener aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. Uit vaste rechtspraak blijkt dat op grond van het goed werkgeverschap de werkgever dient zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering voor schade van werknemers die als gevolg van hun werkzaamheden betrokken kunnen geraken bij een verkeersongeval. De inlener is echter geen werkgever van de werknemer, maar handelt onrechtmatig jegens de werknemer als zij niet voor een passende verzekering zorgdraagt. Het had in dit geval op de weg van de inlener gelegen om na te gaan of de uitzendkracht voldoende verzekerd was dan wel had zij met de uitzendonderneming overeen moeten komen wie er voor een adequate verzekering zorgdraagt.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Maaike Wetting | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Maaike Wetting on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×