Over schadebeperking door het inroepen van juridische middelen

more+
less-

Kan een schuldenaar een (derde-)benadeelde tegenwerpen dat deze laatste zijn schade had moeten beperken door het inroepen van een aan deze ten dienste staand juridisch verweer (op grond van artikel 6:101 BW)?

Deze vraag komt aan de orde in het arrest van de Hoge Raad van 23 april 2010 (RvdW 2010, 580), dat aanleiding is geweest om deze vraag te bespreken. Daarbij worden enige kaders met betrekking tot het leerstuk van de schadebeperking geschetst.

Concluderend kan gesteld worden dat verzwaring van de primair ingetreden schade door het achterwege laten van een beroep op een juridisch (verweer)middel door de benadeelde partij tot schending van de op die partij rustende schadebeperkingsplicht kan leiden. In dat kader kan afgevraagd worden of het leerstuk toepassing kan vinden bij het (achterwege laten van het) verminderen van reeds ingetreden schade, zoals het geval kan zijn bij het (welbewust) achterwege laten van een succesvol beroep op verjaring.

Dogmatisch gezien is het wellicht juister om bepaalde gevallen van schending van de "schadebeperkingsplicht" bij een ander leerstuk onder te brengen (e.g. de toerekening naar redelijkheid ex artikel 6:98 BW), hoewel het nalaten c.q. handelen op het eerste gezicht als "niet-schadebeperkend" gekwalificeerd zou kunnen worden.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Patrick van der Vorst | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Patrick van der Vorst on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×