Is vraag en antwoord meer vraag dan antwoord?

more+
less-

Op 15 januari 2003 werd in de vorm van een “vraag en antwoord” een beleidsregel van de Staatssecretaris gepubliceerd die betrekking had op de indeling van bepaalde goederen in het rechtstreeks werkende communautaire douanetarief. Van meer recente datum zijn de antwoorden van de Staatsecretaris op vragen van een lid der Tweede Kamer over de invoer van zogenaamde LCD-schermen. Hoewel beide onderwerpen ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, wordt in beide uitlatingen voorzien in handzame oplossingen voor problemen uit de praktijk. Daarmee komt de vraag op welke rechtskracht aan uitlatingen van de Staatssecretaris kan worden toegekend. Volgens mr G.J. van Slooten is het uitgangspunt dat in het communautaire douanerecht geen ruimte bestaat om in algemeenheid aan dergelijke uitlatingen vertrouwen te ontlenen. Bovendien verlangt een juiste toepassing het gemeenschapsrecht dat de Staatssecretaris afziet van het eenzijdig treffen van dergelijke maatregelen. Tenzij de maatregelen evident onjuist zijn, is het gevolg dat in beroep de nationale rechter is gehouden zo snel mogelijk een prejudiciële procedure in te leiden om de Gemeenschapsrechter zich te laten uitspreken over de juiste indeling.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Gooike van Slooten | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Gooike van Slooten on:

Popular Topics
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×