Afstudeerscriptie Angela Vonk

Bescherming van namen van bekende personen in het intellectuele eigendomsrecht

more+
less-

Steeds vaker deponeren bekende Nederlanders hun (voor)naam als merk. In het merkenregister zijn o.a. namen van acteurs, muzikanten, politici, schrijvers, sporters en presentatoren te vinden. Zo zijn de volledige persoonsnamen van Katja Schuurman, Carice van Houten, Marco Borsato, André van Duin, Jan Smit, Geert Wilders, Carry Slee, Sven Kramer, Linda de Mol en Herman den Blijker ingeschreven woordmerken. Maar naast volledige persoonsnamen zijn ook alleen voornamen van BN’ers gedepo-neerd, zoals Anouk, Tatjana, Linda, Herman en Yolanthe en zelfs van duo’s als Nick & Simon en Bassie & Adriaan. Van Yolanthe zijn zelfs meerdere inschrijvingen in het register terug te vinden: Yolanthe, Yolanthe Cabau van Kasbergen, Yolanthe Sneijder, Yolanthe Sneijder Cabau en Yolanthe Sneijder Cabau van Kasbergen.

De bescherming van persoonsnamen wordt voornamelijk voor bekende personen steeds belangrijker. Doordat bekende personen in de publieke belangstelling staan zullen er altijd derden zijn die zullen proberen van die (naams)bekendheid te profiteren. Door de naam van een bekend persoon te verbinden aan een product of te gebruiken in reclame wordt vaak meerwaarde gecreëerd. Daarnaast willen steeds meer bekende personen hun naam zelf commercieel exploiteren, bijvoorbeeld door producten op de markt te (laten) brengen onder die naam.

Dat het deponeren en laten registreren van een (persoons)naam als merk mogelijk is blijkt uit de vele registraties. Maar wat is nu eigenlijk het juridische effect van een dergelijke merkregistratie? En wat als een bekend persoon zijn of haar naam niet heeft gedeponeerd als merk? Is er dan bescherming van hun (persoons)naam tegen ongeautoriseerd of ongewenst gebruik ervan door derden mogelijk op grond van andere intellectuele eigendomsrechten (of krachtens het gemene recht)? En hoe zit het met domeinnamen? Kunnen bekende personen optreden tegen derden die hun (persoons)naam als domeinnaam (laten) registreren?

Dit zijn vragen die centraal staan in deze scriptie. De probleemstelling is: Kunnen bekende personen aanspraak maken op bescherming van hun (persoons)naam krachtens het intellectuele eigendomsrecht (en/of het gemene recht) en wat kunnen zij doen wanneer derden zonder hun toestemming (commercieel) gebruik maken van hun naam?

Eerst zal ik bespreken wat de vereisten zijn voor merkenrechtelijke bescherming van een (per-soons)naam en wat bekende personen kunnen doen wanneer inbreuk wordt gemaakt op hun merkrecht. Daarna zal ik ingaan op het onrechtmatige daadsrecht. Ten eerste zal ik hier ingaan op artikel 8 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel geeft een ‘recht op naam’, maar wat houdt dit recht in en kunnen bekende personen op grond van dit recht optreden tegen gebruik van hun persoonsnaam door derden? Daarna zal ik bespreken welke mogelijkheden er zijn wanneer enkel op grond van art. 6:162 BW kan worden opgetreden. Tenslotte zal bij het onrechtmatige daadsrecht het recht van verzilverbare populariteit aan de orde komen. Het begrip verzilverbare populariteit is terug te voeren op het arrest van de Hoge Raad inzake ‘’t Schaep met de vijf Pooten’. De Hoge Raad oordeelde dat bekende personen dankzij hun populariteit een financiële vergoeding kunnen vragen voor het gebruik van hun portret. Wanneer deze vergoeding niet wordt gegeven hebben zij in beginsel een redelijk belang zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. Het is dus duidelijk dat er een recht van verzilverbare populariteit bestaat op de portretten van bekende personen, maar bestaat er ook zoiets als een recht van verzilverbare populariteit op een (persoons)naam? Ten slotte zal ik bespreken wat bekende personen kunnen doen wanneer een derde hun naam als domeinnaam gebruikt. Hoewel het domeinnaamrecht niet een typisch intellectueel eigendomsrecht is, is het wel van belang voor bekende personen en dus van belang voor deze scriptie. Aangezien bekende personen zelden een onderneming zullen starten met hun (persoons)naam als handelsnaam zal ik het handelsnaamrecht buiten beschouwing laten in deze scriptie.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Reference Info:Netherlands


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Angela Vonk | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Angela Vonk on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×