De doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet

De doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet

more+
less-

De doelstellingen van de nieuwe aanbestedingswet

Een doelstelling is het verbeteren van de toegang van ondernemers tot opdrachten. Met dat doel voor ogen zullen de eisen die worden gesteld aan de gegadigden in verhouding moeten staan tot de opdracht.

Een andere doelstelling is verlaging van de administratieve lasten om in te schrijven op een aanbesteding. Daarom wordt de geldigheidsduur van een VOG-rechtspersonen opgetrokken naar één jaar. Tevens wordt een uniforme Eigen Verklaring gehanteerd en daarnaast worden aanbestedingsdocumenten kosteloos aangeboden.

Nog een doelstelling is de uniformering van de aanbestedingspraktijk. Dit wordt bereikt door het expliciet opnemen van beginselen en uitgangspunten in de wet. Procedures worden uitgeschreven en een uniforme Eigen Verklaring voor de toetsing van integriteit wordt gehanteerd. De ‘gedragsverklaring aanbesteden’ met daarbij de toetsing van mededingingsrechtelijke overtredingen wordt geïntroduceerd.

Het creëren van ruimte voor innovatie en duurzaamheid is ook een doelstelling. De aanbestedende dienst wordt gestimuleerd om in overleg te treden met de markt om opdrachten innovatief gericht aan te besteden en duurzaam ondernemen te ontwikkelen.

Een laagdrempelige klachtafhandeling is een andere doelstelling. Ondersteuning wordt geboden bij het opzetten van een aanbestedingsloket dat als functie een algemeen adviescentrum heeft. Bij het loket zal bemiddeling bij klachten door aanbestedingsexperts plaatsvinden.

Weer een andere doelstelling is de verbetering van de naleving van aanbestedingsregels. Bij schending van voorschriften wenden veel ondernemers zich niet tot de rechter vanwege kosten, tijdrovendheid en lastige procedures. Op bestuurlijk niveau wordt aandacht gevraagd voor aanbestedingen.

Professionalisering van de aanbestedingspraktijk, eveneens een doelstelling, hoopt de wetgever te realiseren door het gebruik van TenderNed en Pianoo te stimuleren, evenals de inzet van aanbestedingsexperts.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Reference Info:n/a | Netherlands


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dewi Vanblarcum | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Dewi Vanblarcum on:

Popular Topics
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×