rechtbank Breda 1 juni 2006 LJN AX9707

wraking rechtbank

more+
less-

Wraking meervoudige strafkamer. Het verzoek is niet-ontvankelijk voorzover niet meer kan worden voorkomen dat de meervoudige strafkamer na de gewraakte feiten en omstandigheden in deze zaak nog handelingen (hebben) verricht. Het verzoek is wel ontvankelijk voorzover het is gedaan meteen na het uitroepen van de zaak op de eerstvolgende zitting van de meervoudige strafkamer. Geïsoleerd bezien kunnen de gewraakte overwegingen van de meervoudige strafkamer, gegeven in het kader van de afwijzing van een verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis, het vermoeden dragen dat sprake is van vooringenomenheid van de meervoudige strafkamer aangaande de bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten. Wanneer de gewraakte overwegingen echter worden bezien in hun ruimere context, dan kan de vrees van vooringenomenheid van de meervoudige strafkamer naar objectieve maatstaven niet aan de gewraakte overwegingen worden ontleend.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

Reference Info:Verdict | Netherlands


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© John van Halderen, Smithuijsen Winters @ De Vries advocaten | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Smithuijsen Winters @ De Vries advocaten on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×