De risico's van onduidelijkheden in het (sport)contract

more+
less-

Recent bepaalde de arbitragecommissie van de KNVB, dat FC Twente geen recht had op een afkoopsom bij het tussentijdse vertrek van assistent-trainer Ten Hag naar PSV. In het contract stond namelijk een clausule die, volgens de arbitragecommissie, “redelijkerwijs niet vatbaar is voor enige andere uitleg, opvatting of verwachting dan dat daarin tot uitdrukking is gebracht dat Ten Hag de bevoegdheid had de arbeidsovereenkomst [eenzijdig, TH] te beëindigen (…).”

De letterlijke tekst van een overeenkomst geeft niet altijd de bedoeling van partijen weer. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de uitleg en/of de vaststelling van de rechtsgevolgen van overeenkomsten, indien de letterlijke tekst van de overeenkomst niet (geheel) duidelijk is. Centraal staat de vraag voor wiens rekening en risico onduidelijkheden in het contract dienen te komen.

Allereerst zal het algemene juridisch kader worden geschetst. Daarna zal dieper worden ingegaan op de zaak Twente/Ten Hag. Aan het slot van deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het oordeel van de arbitragecommissie in de zaak Twente/Ten Hag past binnen het beschreven juridisch kader.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Ton Hendriks | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Ton Hendriks on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×