Dedicated search engines en het databankenrecht

more+
less-

De vragen die in de Gaspedaal.nl-zaak voorliggen aan de rechter laten wij onbeantwoord. Het doel van dit artikel is immers louter een praktische oplossing te suggereren waarmee de juiste balans tussen de financiële belangen van databankhouders en het algemeen belang van de informatievrijheid op internet kan worden gevonden. Wij constateren namelijk dat het algemeen belang van sharing en het belang om in de brei aan informatie op het world wide web ordening aan te brengen in de rechtspraak ondergesneeuwd lijkt te raken. Generieke zoekmachines speelden reeds een cruciale rol op het internet. Wij verwachten echter dat juist dedicated search engines in de toekomst steeds belangrijker gaan worden om op het internet door de bomen het bos te vinden. Om het voorbestaan van deze specifieke zoekmachines te waarborgen is het van belang dat er remedies zijn die recht doen aan het algemeen belang van de informatievrijheid. De huidige interpretatie van de Databankenrichtlijn biedt te weinig ruimte voor het voortbestaan van dedicated search engines. Dat zou niet zo’n probleem zijn geweest, indien de Europese wetgever er niet voor had gekozen om de dwanglicentie-regeling te schrappen uit de definitieve richtlijn. Thans wordt het dus aan het mededingingsrecht overgelaten om die balans in voorkomende gevallen te herstellen. Wij menen echter dat de mededingingsrechtelijke dwanglicentie in slechts weinig gevallen uitkomst zal bieden aan dedicated search engines, daar niet in alle gevallen sprake zal zijn van een (misbruik van) machtspositie. Wij hopen dat de Commissie deze situatie zal onderkennen en in haar volgende verslag14 met een passend voorstel komt om de doeltreffendheid van de Databankrichtlijn te verbeteren. Ons inziens zou hierbij gedacht kunnen worden aan het (alsnog) opnemen van een dwanglicentie-regeling die onder bepaalde omstandigheden toegang tot een beschermde databank mogelijk maakt zonder toestemming van de databankproducent.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Wim Maas | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Wim Maas on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×