Meer illegale werknemers in 2010 opgespoord door Arbeidsinspectie

more+
less-

Uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie van 2010 blijkt dat bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven de arbeidsomstandigheden niet in orde waren. Ook het aantal opgespoorde illegaal tewerkgestelde werknemers was in 2010 hoger dan in 2009. Een en ander is onder meer het gevolg van meer gerichte controles bij bedrijven waar overtredingen worden vermoed. Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie in 2010 een aantal projecten opgezet waarbij is ingezet op een krachtiger aanpak en preventie van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

Voor de preventie van illegale tewerkstelling van arbeidsmigranten en betaling onder het wettelijk minimumloon van deze werknemers is in een aantal wijken van grote steden voorlichting gegeven. Controle achteraf bleek het resultaat op te leveren dat er minder overtredingen werden begaan.

Met de wens van het kabinet om het aantal tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije te beperken en de aanscherping van de toetsingscriteria voor een vergunning voor kennismigranten, is de kans groot dat het aantal overtredingen in 2011 zal toenemen.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Maaike Wetting | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Maaike Wetting on:

Popular Topics
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×