aart blankert

PvA Leegstand Kantoren

Eindelijk wordt de brug geslagen tussen de ruimtelijke opgaves en de enorm grote leegstand van kantoren. Dit plan vormt een goede eerste stap, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam hebben echt concrete ambities geformuleerd. Ben…more
| Administrative Law, Government Contracting, Nonprofit Law
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.