Arthur van Hoey Smith

Interview Agrarisch Magazine januari 2012

Een interview in het Agrarisch Magazine van Cunningham Lindsey, januari 2012…more
| Agriculture, Civil Procedure, Commercial Law & Contracts, Environmental Law, Insurance

Interview Verzekeringsblad juni 2011

Een interview in het Verzekeringsblad: hoe sta ik in het (werkende) leven…more
| Insurance, Law Firm Marketing

Nogmaals de grenzen van art. 6:174 BW bij leidingschade: de werking van de tenzij-clausule bij doorlopende schade

Gezien het toepassingsbereik van de tenzij-clausule in geval van doorlopende schade, zijn opstalbezitters in het algemeen en leidingbeheerders in het bijzonder vaker niet (geheel) aansprakelijk dan tot nu toe wordt aangenomen…more
| Civil Procedure, Environmental Law, Insurance

Leidingschades en de toepasselijkheid van de tenzij-clausule van art. 6:174 BW bij doorlopende schade

Auteurs bespreken de tenzij-clausule van art. 6:174 BW. Zij concluderen dat de reikwijdte van de tenzij-clausule bij doorlopende schade verstrekkender is dan op dit moment in de jurisprudentie en rechtspraktijk wordt aangenomen…more
| Civil Procedure, Construction Law, Insurance
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.