Harald Wiersema – NautaDutilh N.V.

CBb 22 juni 2012, CR 2012/187 (SURFnet/OPTA) m.nt. P.M. Waszink en H.P....

Uitspraak van het CBB in beroep en in hoger beroep. SURFnet is geen aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst. Of sprake is van het aanbieden van een openbaar…more

| Administrative Law, Communications & Media Law, Constitutional Law,...

CBb 2 april 2012, JB 2012/133 m.nt. S.M.C. Nuyten en H.P. Wiersema

Deze beslissing en de hiervoor gepubliceerde beslissing van het CBb (12 oktober 2011, LJN: BW0616, gepubliceerd onder nr. 136) zien beide op de toepassing van artikel 8:29 Awb. KPN stelde beroep in bij het CBb tegen een besluit…more

| Administrative Law, Communications & Media Law, Constitutional Law,...

De lokale zorgplicht voor publieke media, Mediaforum 2012/2

Gemeentebesturen hebben sinds 1 januari 2010 een wettelijke zorgplicht voor de bekostiging van de lokaal aangewezen publieke media-instelling. Over de invulling van deze zorgplicht en de grenzen aan de uitvoering bestaat…more

| Administrative Law, Art, Entertainment, & Sports Law, Communications &...

Reactie op internetconsultatie: 'Herziening toezicht advocatuur'

De kritische noot die wij hier kraken ziet op de invoeging van het nieuwe artikel 11a Advocatenwet, en dan met name het eerste lid van het artikel. De formalisering van de geheimhoudingsplicht van de advocaat is een zet met…more

| Administrative Law, Civil Procedure, Civil Rights, Constitutional Law,...

This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.