Jeroen van Velzen

Arbitrage of toch maar rechtspraak?

Logistiek dienstverleners eindigen bij een voortslepend conflict nog vaak in de rechtszaal. De mogelijkheid van arbitrage is dan over het hoofd gezien. Soms is dat zonde. Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van arbitrage en…more
| Civil Procedure, Transportation
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.