Monique Bourquin

Administratie- en jaarrekeningplicht: gesneden koek?

In de MKB-praktijk zijn er holdingstructuren met één holding en één werkmaatschappij, waar één administratie wordt gevoerd. Bij het opstellen van de individuele jaarrekeningen…more
| Bankruptcy, Business Organizations, Commercial Law & Contracts, Business Torts

Zaken doen via elektronische weg

Sinds de wetswijziging van 16 februari 2010 zijn de mogelijkheden verruimd om zaken te doen langs de elektronische weg, zoals via internet en e-mail. Zo is onder andere de mogelijkheid verruimd om algemene voorwaarden langs…more
| Commercial Law & Contracts, International Law & Trade
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.