Radka Koch Hartmanova

6401DDNetherlands

Changes in Czech parental and other family contributions or benefits for Czech citizens abroad.

The Czech employment agencies were long ago warned by the European Commission and other Member States that they interpreted the term "residence" to broad. This would lead to abuse of the whole social system. (Czech nationals…more
| Administrative Law, Civil Procedure, Conflict of Laws, Family Law, International Law & Trade

Uitleg wijziging in Tsjechische ouderschaps en andere familie uitkeringen of bijdragen

De Tsjechische arbeidsbureaus werden al een tijdje geleden gewaarschuwd door de Europese Commissie en door de andere lidstaten dat ze de term “woonplaats” te breed interpreteren. Dit zou tot misbruik van het gehele sociale…more
| Administrative Law, Conflict of Laws, Family Law, International Law & Trade

Pilot – Monitor EU invloed: een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en regelgeving

De regeldruk in Nederland wordt onder meer bepaald door Europese regelgeving. Hoe groot daarmee de Europese invloed is, kwam aan de orde in een tweetal eerdere onderzoeken. Deze onderzoeken richtten zich echter alleen op de…more
| Education, Environmental Law, International Law & Trade, Science, Computers, & Technology
Areas of Practice
  • Trial Consulting
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.