Thomas van Dijk

gedragscodes

gedragscodes

Mr. Thomas van Dijk bespreekt de status van de thans in het personenschaderecht geldende gedragscodes. Tevens gaat hij in op de afdwingbaarheid van in die codes opgenomen regelgeving. Zijn conclusie is dat er zeker geen sprake…more
| Insurance, Personal Injury

Aansprakelijkheid voor beroepsziekten: Centrale Raad steeds meer in lijn met Hoge Raad

Mr Thomas van Dijk geeft samen met mr Lianne van Vliet een heldere analyse van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad op het terrein van de aansprakelijkheid voor beroepsziekten…more
| Labor & Employment Law, Personal Injury

Convenant Instituut Asbestslachtoffers: tien jaar later

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers hebben mr Thomas van Dijk en Nienke van Osch een artikel geschreven dat is gepubliceerd in Verkeersrecht. Doelstelling van het convenant is…more
| Health, Insurance, Products Liability, Worker’s Compensation
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.