Key Tax Novelties 2022 (in Ukrainian)

Dentons
Contact

Dentons

Dеntons підготував короткий огляд основних податкових новел, які почали діяти з 1 січня 2022 року.

1. 20% ПДВ на е-послуги від нерезидента

Нерезидент повинен зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо він надає електронні послуги на території України на користь фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців, які не є платниками ПДВ, і якщо сума таких операцій перевищує 1 млн грн на рік. «Постачання електронних послуг» включає стрімінгові сервіси, електронні журнали та платні ресурси, встановлення платних мобільних додатків, завантаження платних оновлень до програм, надання рекламних послуг в інтернеті, завантаження і перегляд онлайн фільмів, книг та сайтів, фотографій, відео, баз даних, постачання програмного забезпечення, онлайн-ігор, хмарних сервісів зберігання даних, надання послуг пошукової системи та інше.

Послуга надана на території України, якщо:

 • провайдер телекомунікацій знаходиться в Україні; та/або
 • клієнт ідентифікується за мобільним кодом SIM-карти українського оператора зв’язку (+380); та/або
 • засоби зв'язку знаходяться в Україну; та/або
 • вказана українська платіжна адреса, реквізити рахунку в українському банку тощо. 

Штраф за надання електронних послуг в Україні без реєстрації платником ПДВ складає 195, 000 грн. або приблизно USD 7,100.

Більш детально читайте за посиланням (українською).

2. Дія Сіті – пільговий режим оподаткування для ІТ сектору

Українська компанія - резидент Дія Сіті може обирати між звичайною системою оподаткування із податком на прибуток за ставкою 18% чи застосовувати спеціальний режим оподаткування із податком на виведений капітал за ставкою 9%.

ІТ-спеціаліст може працювати на компанію – резидента Дія Сіті на умовах трудового договору чи гіг-контракту. До вказаних вище ІТ-спеціалістів застосовуватимуться наступні пільгові ставки оподаткування їх доходу: 5% - податку на доходи фізичних осіб («ПДФО»); 1,5% - військовий збір та єдиний соціальний внесок («ЕСВ») – 22% з мінімальної заробітної плати (розмір ЄСВ в 2022 р. становить 1 430 грн. в місяць або USD 52).

Дивіденди, що отримані фізичною особою від компанії - резидента Дія Сіті звільняються від оподаткування, за умови виплати дивідендів не частіше ніж раз на 2 роки. Більш детально читайте за посиланням (українською).

3. Правила контрольованих іноземних компаній (КІК)   

З 1.01.2022 року стали обов’язковими правила КІК для резидентів України, які володіють 25% і більше відсотків або контролюють (прямо чи опосередковано) іноземні компанії або утворення без статусу юридичної особи (трасти, фонди, партнерства тощо). Правила КІК вимагають надання щорічної звітності та в окремих випадках сплати податку на прибуток, що отриманий КІК в Україні.

Більш детально читайте за посиланням (українською).

4. Обмеження розміру збитків минулих періодів для великих платників податків

Великі платники податків (до яких відносяться компанії, дохід яких від усіх видів діяльності перевищує 50 млн. євро)  мають право зменшувати об'єкт оподаткування не більше ніж на 50% непогашеної суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових років. В повному обсязі   дозволено враховувати "непогашені" податкові збитки минулих років тільки якщо розмір таких збитків не перевищує 10% прибутку, що отриманий великим платником податків у поточному податковому періоді. 

5. Адміністрування податків

Податковий орган має право в судовому порядку тимчасово обмежити право керівника української юридичної особи або постійного представництва нерезидента в Україні на виїзд за межі України у разі наявності податкового боргу такої юридичної особи чи постійного представництва, сума якого перевищую 1 млн грн, а строк несплати перевищую 239 днів з дня вручення відповідної податкової вимоги. 

При цьому, дане обмеження може бути застосовано як до керівників – громадян України, так і до іноземних громадян, які є керівниками української юридичної особи або постійного представництва нерезидента в Україні. 

Крім того, податковий орган  буде оприлюднювати на сайті інформацію про суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які мають непогашені податкові борги, із зазначенням суми податкового боргу.

6. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій із нерухомістю 

Збільшено з 5% до 18% ставку податку на дохід, отриманий від продажу фізичною особою 3-го та наступного об'єкта житлової нерухомості за поточний рік. Другий продаж житла за рік, як і раніше, оподатковується за ставкою 5%, а перший – звільняється від оподаткування. Продаж 2-го та наступних об’єктів нежитлової нерухомості підлягають оподаткуванню по ставці 18%, а до продажу першого об’єкту нежитлової нерухомості застосовується ставка 5%. 

5% або 18% податку буде застосовуватися тільки на різницю між ціною продажу об’єкта нерухомості та документально підтвердженими витратами на його придбання.  

7. Іноземна компанія може бути резидентом України на підставі критерію «місця ефективного управління»

Податковий орган може визнати іноземну компанію податковим резидентом України у разі, якщо:

 • управління персоналом;
 • ведення бухгалтерського або управлінського обліку;
 • управління банківським рахунком;
 • регулярне проведення зборів виконавчого органу;
 • прийняття управлінських рішень і здійснення іншої поточної діяльності переважно з України;
 • фактичне управління діяльністю іноземної компанії здійснюється з території України.

8. Реєстратори розрахункових операцій (далі - "РРО") для фізичних осіб-підприємців (далі - "ФОП")

З 1 січня 2022 року обов'язковим для ФОПів (2-ї - 4-ї групи) стає використання РРО (програмних РРО) при здійсненні готівкових розрахунків із фізичними особами. Фактично кожен підприємець, який займається ресторанним бізнесом, туристичні оператори та агенції, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю, роздрібні магазини тощо зобов'язані використовувати РРО для здійснення торгових операцій.

9. Зміни до податкових конвенцій із Австрією та Нідерландами

З 2022 року українські платники податків, які виплачують пасивні доходи резидентам Австрії зобов’язані застосовувати наступні ставки податку на репатріацію:

 • Дивіденди: 5% у разі, якщо бенефіціарним власником таких дивідендів є голландська компанія, що володіє щонайменше 10% капіталу; 15% - в інших випадках;
 • Проценти: замість 2% та 5%, застосовується єдина ставка - 5%, якщо проценти виплачуються особі, що є бенефіціарним власником;
 • Роялті: протягом 2022 року до виплат роялті застосовуються старі ставки в розмірі 0% та 5%. З 1 січня 2023 року будуть діяти ставки 5% та 10%. 

Крім того, тест «ділової мети» для застосування податкових пільг за Конвенцію із Австрією тепер закріплено рівні Конвенції, а тому податкові органи України можуть не дозволити застосування податкової пільги за Конвенцією, якщо буде обґрунтовано доведено, що отримання такої пільги було основною метою укладання відповідної угоди або здійснення операції із резидентом Австрії.

10. Зміни до податкових конвенцій із Нідерландами

З 2022 року українські платники податків, які виплачують пасивні доходи резидентам Нідерландів зобов’язані застосовувати наступні ставки податку на репатріацію: 

 • Дивіденди: повністю скасовано ставку 0% на виплату дивідендів та встановлена ставка - 5%, якщо бенефіціарним власником таких дивідендів є компанія, що володіє щонайменше 20% капіталу. 15% – в усіх інших випадках;
 • Роялті: повністю скасовано ставку 0% та встановлена ставка - 5 % при виплаті роялті за використання або право на використання будь-яких авторських прав на наукові роботи і патент, торгову марку, дизайн або модель, секретну формулу або процес, або за інформацію, що стосується промислового, комерційного або наукового досвіду; 10% податку на роялті за використання або право на використання будь-яких авторських прав на твори літератури або мистецтва.
 • Проценти: встановлена єдина ставка податку - 5% (замість 2% та 10% як було раніше).

Крім того, уточнено порядок врахування податків, що були сплачені в Україні на доходи, виплачені резиденту Нідерландів.

Також деталізовано порядок обміну інформацією між контролюючими органами Нідерландів та України, порядок надання інформації на запит контролюючого органу іншої держави, а також встановлено процедуру надання допомоги у стягнені податкового боргу щодо податків будь-якого виду. 

Вимога тесту «ділової мети» для застосування податкових пільг за Конвенцію із Нідерландами тепер закріплена рівні Конвенції, а тому податкові органи України можуть не дозволити застосування податкової пільги за Конвенцією, якщо буде обґрунтовано доведено, що отримання такої пільги було основною метою укладання відповідної угоди або здійснення операції із резидентом Нідерландів.

11. Податкова амністія

До 1.09.2022 року буде тривати компанія щодо одноразового добровільного декларування доходів та активів, що були отримані фізичними особами -резидентами України до 31.12.2020 року та з яких не були сплачені або були сплачені не в повній мірі податки, що підлягали сплаті.

Практично кожний громадянин України може легалізувати свої статки, що отримані (та/або знаходять) як в Україні, так і за кордоном сплативши спеціальний збір у розмірі: 

 • 5% щодо грошових коштів та активів, які знаходяться на території України;
 • 7% щодо грошових коштів та активів, які знаходяться за кордоном, якщо збір сплачений до 1.03.2022 року;
 • 9% щодо грошових коштів та активів, які знаходяться за кордоном, якщо збір сплачений після 1.03.2022 року.

Зазначений збір розраховується від суми грошових коштів на рахунках у банку як в Україні, так і за кордоном, а щодо матеріальних активів – від суми підтверджених витрат на їх придбання або від оціночної вартості таких активів. 

Готівкові кошти можна задекларувати тільки попередньо розмістивши їх на рахунку із спеціальним режимом використання в українському банку. 

Крім того, закон дозволяє оптимізувати розмір збору шляхом придбання декларантом середньострокових та/або довгострокових державних облігацій України без права дострокового погашення у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року. У цьому випадку ставка збору складає – 2,5% від номінальної вартості облігацій. 

12. Безподаткова ліквідація КІК

Якщо процедура ліквідації КІК була розпочата до 1.01.2022 року, проте ще не завершена у зв’язку відповідними вимогами законодавства юрисдикції КІК або у зв’язку із незавершеним судовим спором, український бенефіціар ще може встигнути скористатися безподатковою ліквідацією КІК у 2022 році. Якщо український бенефіціар встигає ліквідувати свій КІК до кінця 2022 року, то всі грошові кошти та активи, які будуть отримані таким українським бенефіціром в насідок ліквідації КІК будуть повністю звільнитися від оподаткування, навіть від 1,5% військового збору в Україні.

Проте, відповідно до нових правил КІК, які вступили в силу з 1.01.2022 року, такий бенефіціар буде зобов’язаний направити в податкову повідомлення про ліквідацію КІК протягом 60-ти днів з дати проведення завершення ліквідації.

13. COVID мораторій

До внесення відповідних змін в податкове законодавство в 2022 році продовжує діяти COVID мораторій на (і) проведення позапланових перевірок платників податків та (іі) нарахування фінансових санкцій (штрафів та пені) за порушення податкового законодавства. Мораторій як і раніше не поширюється на податкові перевірки та порушення, пов’язані із нарахуванням ПДВ зобов’язань, ПДВ кредиту та бюджетним відшкодуванням та інших непрямих податків (в т.ч. акциз та рентна плата).

Щодо правил застосування міжнародних конвенцій про усунення подвійного оподаткування та контрольованих іноземних компаній запитайте у нашого чат-бота за посиланням.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.