Kyiv Tax Newsletter (Ukrainian) - November 2017

by Dentons
Contact

Dentons

Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень».

Реалізація норм Закону дозволить підвищити рівень якості фінансової звітності в Україні та забезпечити виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (Директивa 2013/34/ЕС від 26 червня 2013 року Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язаних з ними звітів визначених типів компаній).

Основні нововведення:

Надаються більш широкі визначення загально вживаних термінів у відповідності до законодавства ЄС, запроваджуються нові терміни, зокрема:

 • консолідована фінансова звітність;
 • звіт про управління - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію щодо підприємства;
 • таксономія фінансової звітності - показники фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес: 

 • підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів; 
 • банки; 
 • страховики; 
 • недержавні пенсійні фонди; 
 • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств. 

Класифікація підприємств

Для цілей цього Закону підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.

Категорія підприємства* Балансова вартість активів Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Середня кількість працівників
Мікропідприємство < 350,000 Євро  < 700 000 Євро не перевищує 10 осіб

 

Мале підприємство < 4,000 000 Євро < 8,000 000 Євро не перевищує 50 осіб

 

Середнє підприємство < 20,000 000 Євро  < 40,000 000 Євро не перевищує 250 осіб

 

Велике підприємство > 20,000 000 Євро > 40,000 000 Євро понад 250 осіб

 

*Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

На додаток до української гривні Закон дозволяє ведення фінансової звітності в іноземній валюті.

Фінансова звітність:

1. Загальні вимоги до фінансової служби 

 • Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та збереження документів, несе керівник (-цтво) підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.
 • Підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб. 
 • Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у відповідній сфері не менше трьох років.

2. Оформлення фінансової звітності

 • Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства та бухгалтером. 
 • Якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності/
 • Відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.
 • Скорочена за показниками фінансова звітність:
 • для мікропідприємств; 
 • малих підприємств;
 • непідприємницьких товариств;
 • представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами).

3. Особливі вимоги до фінансової звітності

 • Підприємства, що контролюють інші підприємства, можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:
 • балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро; 
 • середня кількість працівників - до 50 осіб.

4. Оприлюднення

 • надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності – усі підприємства, за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому законодавством;
 • оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці:
  • до 30 квітня, що настає за звітним періодом:
   • підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів); 
   • публічні акціонерні товариства; 
   • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
  • до 1 червня року, що настає за звітним періодом:
   • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
   • середні підприємства;
   • інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств. 

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім положень, що стосуються оприлюднення річної фінансової звітності з аудиторським висновком на веб-сторінці великих підприємств та інших фінансових установ мікро - і малих підприємств, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.

 

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
Sign up using*

Already signed up? Log in here

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
Privacy Policy (Updated: October 8, 2015):
hide

JD Supra provides users with access to its legal industry publishing services (the "Service") through its website (the "Website") as well as through other sources. Our policies with regard to data collection and use of personal information of users of the Service, regardless of the manner in which users access the Service, and visitors to the Website are set forth in this statement ("Policy"). By using the Service, you signify your acceptance of this Policy.

Information Collection and Use by JD Supra

JD Supra collects users' names, companies, titles, e-mail address and industry. JD Supra also tracks the pages that users visit, logs IP addresses and aggregates non-personally identifiable user data and browser type. This data is gathered using cookies and other technologies.

The information and data collected is used to authenticate users and to send notifications relating to the Service, including email alerts to which users have subscribed; to manage the Service and Website, to improve the Service and to customize the user's experience. This information is also provided to the authors of the content to give them insight into their readership and help them to improve their content, so that it is most useful for our users.

JD Supra does not sell, rent or otherwise provide your details to third parties, other than to the authors of the content on JD Supra.

If you prefer not to enable cookies, you may change your browser settings to disable cookies; however, please note that rejecting cookies while visiting the Website may result in certain parts of the Website not operating correctly or as efficiently as if cookies were allowed.

Email Choice/Opt-out

Users who opt in to receive emails may choose to no longer receive e-mail updates and newsletters by selecting the "opt-out of future email" option in the email they receive from JD Supra or in their JD Supra account management screen.

Security

JD Supra takes reasonable precautions to insure that user information is kept private. We restrict access to user information to those individuals who reasonably need access to perform their job functions, such as our third party email service, customer service personnel and technical staff. However, please note that no method of transmitting or storing data is completely secure and we cannot guarantee the security of user information. Unauthorized entry or use, hardware or software failure, and other factors may compromise the security of user information at any time.

If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure, you must immediately notify us of the problem by contacting us at info@jdsupra.com. In the unlikely event that we believe that the security of your user information in our possession or control may have been compromised, we may seek to notify you of that development and, if so, will endeavor to do so as promptly as practicable under the circumstances.

Sharing and Disclosure of Information JD Supra Collects

Except as otherwise described in this privacy statement, JD Supra will not disclose personal information to any third party unless we believe that disclosure is necessary to: (1) comply with applicable laws; (2) respond to governmental inquiries or requests; (3) comply with valid legal process; (4) protect the rights, privacy, safety or property of JD Supra, users of the Service, Website visitors or the public; (5) permit us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain; and (6) enforce our Terms & Conditions of Use.

In the event there is a change in the corporate structure of JD Supra such as, but not limited to, merger, consolidation, sale, liquidation or transfer of substantial assets, JD Supra may, in its sole discretion, transfer, sell or assign information collected on and through the Service to one or more affiliated or unaffiliated third parties.

Links to Other Websites

This Website and the Service may contain links to other websites. The operator of such other websites may collect information about you, including through cookies or other technologies. If you are using the Service through the Website and link to another site, you will leave the Website and this Policy will not apply to your use of and activity on those other sites. We encourage you to read the legal notices posted on those sites, including their privacy policies. We shall have no responsibility or liability for your visitation to, and the data collection and use practices of, such other sites. This Policy applies solely to the information collected in connection with your use of this Website and does not apply to any practices conducted offline or in connection with any other websites.

Changes in Our Privacy Policy

We reserve the right to change this Policy at any time. Please refer to the date at the top of this page to determine when this Policy was last revised. Any changes to our privacy policy will become effective upon posting of the revised policy on the Website. By continuing to use the Service or Website following such changes, you will be deemed to have agreed to such changes. If you do not agree with the terms of this Policy, as it may be amended from time to time, in whole or part, please do not continue using the Service or the Website.

Contacting JD Supra

If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, your dealings with this Web site, or if you would like to change any of the information you have provided to us, please contact us at: info@jdsupra.com.

- hide
*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.