Nový zákon o prověřování zahraničních investic

Dentons
Contact

Prezident České republiky podepsal schválený návrh zákona o prověřování zahraničních investic 1 (“FDI”), který se stane účinným od 1. května 2021. Zákon navazuje na legislativní rámec EU pro prověřování vybraných zahraničních investic z bezpečnostních důvodů daný Nařízením (EU) 2019/452. FDI zavádí pro zahraniční investory ze zemí mimo EU investující do strategických sektorů českého hospodářství povinnost získat předchozí povolení Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO“).

Please see full Publication below for more information.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.