Ukraine introduces new law to attract significant foreign investment (in Ukrainian)

Dentons
Contact

Dentons

13 лютого 2021 року набув чинності Закон України № 1116-IX «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» від 17 грудня 2020 року (надалі – «Закон»). Цей Закон направлений на залучення в Україну значних інвестицій та визначає основні правила та гарантії реалізації інвестиційних проектів в Україні (надалі – «Інвестиційний проект»).

В яких напрямках може бути реалізований Інвестиційний проект?

Український або іноземний інвестор може реалізувати Інвестиційній проект у сферах:

 • переробної промисловості (крім виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту, алкогольних напоїв);
 • добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім вугілля, нафти та газу);
 • поводження з відходами;
 • транспорту, складського господарства;
 • поштової та кур'єрської діяльності, логістики;
 • освіти, наукової та науково-технічної діяльності;
 • охорони здоров'я;
 • мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері.

Інвестиційний проект із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об'єктів інвестування, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво об'єктів суміжної інфраструктури.

Які критерії Інвестиційного проекту?

Інвестиційний проект з наступним укладенням спеціального інвестиційного договору (надалі – «Договір») має відповідати наступним вимогам:

 • сума інвестицій повинна перевищувати 20 млн євро;
 • строк реалізації Інвестиційного проекту не може перевищувати 5 років з дати укладення Договору;
 • загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту не перевищує  30% від суми інвестицій у проект;
 • створення впродовж строку реалізації Інвестиційного проекту не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15 відсотків перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні.

Що передбачає державна підтримка Інвестиційного проекту?

Державна підтримка Інвестиційних проектів може надаватись в наступних формах:

1) Податкові пільги такі як: (і) звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ для обладнання, яке ввозиться інвестором на виконання Інвестиційного проекту та (іі) звільнення інвестора від оподаткування податком на прибуток, отриманого внаслідок реалізації Інвестиційного проекту протягом п'яти. Відповідний законопроект щодо звільнення від податку на прибуток та ПДВ вже знаходиться на розгляді в Верховній Раді України та буде прийнятий на найближчих сесіях;

2) звільнення від ввізного мита устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього;

3) надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування (оренду) для реалізації Інвестиційного проекту та з правом інвестора на придбання такої земельної ділянки у власність після спливу строку дії Договору;

4) забезпечення за рахунок держави будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації Інвестиційного проекту.

Який порядок реалізації Інвестиційного проекту?

Будь-який інвестор (заявник), який має намір реалізувати та виконує критерії Інвестиційного проекту подає уповноваженому органу або органу місцевого самоврядування (для місцевих проектів) заяву та пакет документів. Якщо приймається рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, то Кабінеті міністрів України або місцева рада укладає Договір, де передбачаються умови та порядок реалізації проектів із значними інвестиціями. Інвестиційний договір укладається виключно із інвестором – юридичною особою, що зареєстрована в Україні. Якщо заявником виступає іноземний інвестор, то для реалізації Інвестиційного проекту він створює в Україні юридичну особу 100% часток (акцій) якої належать такому іноземному інвестору.

Строк розгляду заяви та укладання Договору складає 3-6 місяців.

Які обмеження?

Не можуть бути заявниками на реалізацію Інвестиційно проекту:

1) українські або іноземні юридичні особи:

 • зареєстровані або контролюються резидентами Російської Федерації або держав включених до списку FATF;
 • щодо яких в Україні застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
 • щодо яких відкрито справу про банкрутство, перебувають у процесі ліквідації або реорганізації;
 • на дату подання заявки мають заборгованість із сплати податків;
 • зареєстровані в державах (на територіях), віднесених до офшорних зон;

2) неприбуткові підприємства, установи та організації;

3) державні та комунальні підприємства статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі або територіальній громаді.

В Офісі Президента України вважають, що цей Закон допоможе відновити інвестиційну діяльність в Україні після кризового 2020 року.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.