Harald Wiersema
NautaDutilh N.V.

Contact
Share
Info
Strawinskylaan 1999
Amsterdam, Noord-Holland 1077XV, Netherlands
Phone: +31 (0) 20 71 71 000
Areas of Practice
 • Administrative Law
 • Art, Entertainment, & Sports Law
 • Communications & Media Law
 • Constitutional Law
 • Construction Law
 • Energy & Utilities
 • Environmental Law
 • Government
 • Litigation
 • Privacy
 • Real Estate
 • Science, Computers, & Tech
 • Zoning, Planning & Land Use
See more

Nadeelcompensatie in de Omgevingswet - H.P. Wiersema en C.M.L. van der Lee - TBR 2017/95

Nadeelcompensatie voor ingrepen in de fysieke leefomgeving, zo gaan wij dat straks noemen. De planschaderegeling in de Wet ruimtelijke ordening en enkele andere bijzondere nadeelcompensatieregelingen worden vervangen door één…more
 / 

ABRvS 23 november 2016, Gst. 2017/49 m.nt. H.P. Wiersema en N. Haasnoot

Deze uitspraak gaat over een verkeersbesluit tot vaststelling van de maximumsnelheid op een gedeelte van de provinciale weg A270 bij Nuenen. In deze annotatie behandelen wij de toetsing door de Afdeling bestuursrechtspraak van…more
 / 

Best Value Procurement - D.J.L. van Ee en H.P. Wiersema - Tender Nieuwsbrief maart 2017

Best Value Procurement (BVP) is een werkwijze waarbij wordt beoogd een expert als opdrachtnemer te selecteren en in het selectieproces optimaal gebruik te maken van de expertise van de opdrachtnemer. Deze systematiek staat op…more
 / 

ABRvS 15 juli 2015, JB 2015/169 m.nt. H.P. Wiersema en T.W. Veenendaal

Deze uitspraak gaat over het al dan niet onrechtmatig handelen van het Openbaar Ministerie en de wijze waarop het daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Wij annoteren deze uitspraak met name omdat het een voorbeeld is van…more
 / 

ABRvS 8 juli 2015, JB 2015/146 m.nt. H.P. Wiersema (Planschade Overasselt)

Deze uitspraak gaat over de situatie waarin een planologische ontwikkeling – in de woorden van de Afdeling – niet geheel, maar gedeeltelijk voorzienbaar is. De Afdeling bevestigt in deze uitspraak een eerdere uitspraak van 10…more
 / 

ABRvS 11 februari 2015, AB 2015/165 m.nt. H.P. Wiersema (Redelijke termijn Hilvarenbeek)

In deze noot behandel ik de uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 (‘Bouwvergunning Hilvarenbeek’) en de uitspraak van de Afdeling van 18 februari 2015 (‘Berend Botje’; opgenomen in AB 2015/164, m.nt. F. Onrust en A…more
 / 

ABRvS 15 oktober 2014, AB 2015/51 m.nt. H.P. Wiersema (Planschade De Kwakel)

In de planschadepraktijk is gebruikelijk dat het bestuursorgaan dat een aanvraag ontvangt voor tegemoetkoming in planschade, een (extern) deskundigenadvies ten grondslag legt aan zijn besluitvorming. Zo’n advies is meestal…more
 / 

ABRvS 9 juli 2014, TBR 2014/207 m.nt. H.P. Wiersema en S.A.M. Vermeulen (Planschade Geldrop)

Deze uitspraak is van belang voor de planschadepraktijk en meer specifiek voor het leerstuk van de actieve risicoaanvaarding. Uit de overwegingen van de Afdeling volgt, kort gezegd, dat het moment van ondertekening van de…more
 / 

H.P. Wiersema, 'Publiek aandeelhoudersbelang? Een kijkje achter de schermen bij de aandeelhoudende overheid', V&O 2014/3, p. 47-52.

Overheden houden aandelen in vennootschappen in uiteenlopende sectoren. Sprekende voorbeelden zijn Luchthaven Schiphol NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, GasTerra BV en Eneco Holding NV, maar ook regionaal en lokaal opererende…more
 / 

Naschrift bij reactie L.A. van Montfoort op TBR 2013/188 (PLanschade Westervoort)

Van Montfoort betoogt in zijn reactie op mijn annotatie dat in geval van 'uitdrukkelijke risicoaanvaarding' niet wordt toegekomen aan de toets naar wat hij 'veronderstelde risicoaanvaarding' noemt. Voorzienbaarheid en concrete…more
 / 

ABRvS 18 september 2013, TBR 2013/188 m.nt. H.P. Wiersema (Planschade Westervoort)

Planschade. Actieve risicoaanvaarding. Voorzienbaarheid. Concrete beleidsvoornemens. Belanghebbenden waren bij koop op de hoogte van de plannen van verkoper voor de ontwikkeling van een nabijgelegen woonwijk. Belanghebbenden…more
 / 

ABRvS 9 oktober 2013, TBR 2013/185 m.nt. H.P. Wiersema en E.A. Minderhoud (Vergunning van rechtswege Barneveld)

Beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen. Reguliere voorbereidingsprocedure. Vergunning van rechtswege. Lex silencio positivo. Beslistermijn vangt aan op de dag na ontvangst van de aanvraag. Verhouding tussen…more
 / 

ABRvS 7 augustus 2013, JB 2013/185 m.nt. H.P. Wiersema (Reusel-de Mierden)

Deze uitspraak gaat over verbeurde dwangsommen wegens niet tijdig beslissen en terugwerkende kracht. De ABRvS overweegt dat door de vernietiging van de uitspraak van de rechtbank en van het besluit van 26 juli 2011 is…more
 /  Administrative Law, Construction Law, Environmental Law, Real Estate - Commercial, Zoning, Planning & Land Use

CBb 6 juni 2012, Mediaforum 2012/11-12, Nr. 28 (Minister van EL&I en NDC/RATO c.s.) m.nt. H.P. Wiersema en J.J.R. Lautenbach

Deze uitspraak gaat over de verdeling van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroepen en de middengolf. Op 3 maart 2008 heeft de Minister van EL&I twaalf FM-frequenties en…more
 /  Administrative Law, Art, Entertainment, & Sports Law, Communications & Media Law, Energy & Utilities, Science, Computers, & Technology

CBb 22 juni 2012, CR 2012/187 (SURFnet/OPTA) m.nt. P.M. Waszink en H.P. Wiersema

Uitspraak van het CBB in beroep en in hoger beroep. SURFnet is geen aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst. Of sprake is van het aanbieden van een openbaar…more
 /  Administrative Law, Communications & Media Law, Constitutional Law, Science, Computers, & Technology
Showing 1-15 of 25 Results
/
View per page
Page: of 2
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.

"My best business intelligence,
in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
Sign up using*

Already signed up? Log in here

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.