Igor Thijssen
Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Contact
Share
Info

Stelling doen van aangifte

I.R.J. Thijssen, 'Stellig doen van aangifte problematisch bij betwiste bate', MKB-adviseur 2010/5, blz. 19-22. Een belastingaangifte moet volgens de regels van de AWR 'duidelijk, stellig en zonder voorbehoud' worden gedaan. De…more
 / 

Onbeperkt navorderen: definitieve aanslag wordt voorlopige aanslag

Op Prinsjesdag 2009 is een veelheid aan fiscale wetsvoorstellen gelanceerd waartussen een zeer opmerkelijke wijzigingsvoorstel zit verborgen. Deze wijziging moet het voor een inspecteur gemakkelijker maken om foutief door hem…more
 / 

Wanneer is een belastingaanslag nog tijdig opgelegd?

Een belastingaanslag wordt vastgesteld door de Inspecteur. De vaststelling van de belastingaanslag is in beginsel een administratieve aangelegenheid binnen de Belastingdienst. De Inspecteur stelt de voor de aanslag relevante…more
 / 

Beboeting en navordering bij renseignering: enkele (on)mogelijkheden

I.R.J. Thijssen, 'Beboeting en navordering bij renseignering: enkele (on)mogelijkheden', WFR 2008/470, blz. 470-473. Bespreking van de mogelijkheden en onmogelijkheden van beboeting en navordering in het geval een…more
 / 

Belastingheffing met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordelen

I.R.J. Thijssen, `Belastingheffing met betrekking tot de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordelen', TFB 2008/6, blz. 16-19. Na een korte uiteenzetting te hebben gegeven over het fiscale regime voor criminelen gaat de…more
 / 
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.

"My best business intelligence,
in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
Sign up using*

Already signed up? Log in here

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.