Maaike Wetting

Contact
Share
Info

Registratieplicht uitzenden en detacheren

Sinds 1 juli 2012 geldt een registratieplicht voor uitzendondernemingen, detacheerders van personeel en elke andere werkgever die personeel ter beschikking stelt tegen een vergoeding, in het Handelsregister van de Kamer van…more
 / 

Registratieplicht uitzendbureaus er doorheen bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel, dat sinds september 2011 bij de Tweede Kamer ligt, houdt in dat de inlener verplicht wordt om uitsluitend met uitzendondernemingen zaken te doen die zijn geregistreerd bij het Handelsregister. Dit op straffe…more
 / 

Meer illegale werknemers in 2010 opgespoord door Arbeidsinspectie

Uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie van 2010 blijkt dat bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven de arbeidsomstandigheden niet in orde waren. Ook het aantal opgespoorde illegaal tewerkgestelde werknemers was in…more
 / 

Verbod uitzendkrachten ter beschikking te stellen zonder registratie

Uitzendbureaus zijn vanaf 1 januari 2012 verplicht zich te registreren in het Handelsregister. Zo volgt uit het voorgestelde artikel 7a voor de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Het wetsvoorstel is onderdeel van…more
 / 

Regels voor de tewerkstellingsvergunning worden per 1 juli 2011 aangescherpt

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de regels voor het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen per 1 juli 2011 aan te scherpen. Het doel is om slechts in uitzonderingsgevallen een vergunning te…more
 / 

Inleners moeten ook een verzekering afsluiten voor de uitzendkrachten die zij inhuren

De kantonrechter te Arnhem gaf dit oordeel op 12 november 2010 (LJN BP2572) nadat de werknemer als uitzendkracht bij de inlener te werk was gesteld en tijdens het werk met zijn lease auto een verkeersongeval veroorzaakte. De…more
 / 

Vakbonden willen geen payroll cao meer!

Afgelopen donderdag is door de vakbonden FNV, CNV en vakbond De Unie aangegeven dat zij de payroll-cao, die tot eind 2011 loopt, niet zullen verlengen. Hoewel de flexibilisering op de arbeidsmarkt juist toeneemt als gevolg…more
 / 

Uitspraak Hof Leeuwarden over de term 'uitzendkracht'

Het Hof Leeuwarden oordeelde op 24 augustus jl. dat uitbreiding van het begrip uitzendkracht in de algemene aanvullende voorwaarden van deze uitzendonderneming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was…more
 / 

Aantal aanvragen tewerkstellingsvergunningen lager begin 2010

Ondanks dat een tewerkstellingsvergunning voor Europese werknemers niet nodig is, blijft dit wel vereist voor Bulgaarse en Roemeense werknemers. Het aantal aanvragen is overigens wel lager sinds begin 2010. Overigens is er op…more
 /  Labor & Employment Law, Immigration Law
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.

"My best business intelligence,
in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
Sign up using*

Already signed up? Log in here

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.