Senem Ülküm Keskin

Contact
Share
Info
BOŞANMADA MALLARIN PAYLAŞIMI VE MAL REJİMLERİ

BOŞANMADA MALLARIN PAYLAŞIMI VE MAL REJİMLERİ

Eşler boşanırken mal paylaşımını aralarında anlaşarak yapabilirler. Ancak bu konuda anlaşmazlık söz konusuysa bu durum, ayrı bir…more
 / 
TÜKETİCİ KAVRAMI

TÜKETİCİ KAVRAMI

TÜKETİCİ KAVRAMI VE TÜKETİCİNİN BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR Tüketici: bir mal veya hizmeti özel bir amaçla kullanmak…more
 / 
Yabancıların Türkiye' de Taşınmaz Edinimi

Yabancilarin Türkiye' de Tasinmaz Edinimi

Türkiye’de geçerli mevzuata göre, tasinmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan resmi sözlesmelerin mutlaka tasinmazin bulundugu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapilmasi gerekmektedir. Ayrica, resmi satis öncesinde noter huzurunda “satis…more
 / 
MOBBİNG

MOBBİNG

İşyerinde bireylere üstleri, astları veya eşit düzeyde çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü muamele,…more
 / 
İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI

İŞÇİ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI Taraflar arasındaki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa genel olarak…more
 / 

Bosanma nedenleri

Boşanma nedenleri, Türk Hukuk mevzuatında genel ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmış olup; davanın hangi nedene dayandığı konusunda…more
 /  Family Law
KADINA KARŞI ŞİDDET

KADINA KARŞI ŞİDDET

Kadının, aile içi şiddetten korunmak için başvuracağı ilk kurum, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü’ ne…more
 / 
KADINA KARŞI ŞİDDET

KADINA KARŞI ŞİDDET

KADINA KARŞI ŞİDDET Kadının, aile içi şiddetten korunmak için başvuracağı ilk kurum, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Genel…more
 / 
ULUSLARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS)

ULUSLARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS)

CAS, spor ile ilgili ticari ihtilafların veya sporda disiplin cezası kararları vermeye yetkili herhangi bir organın kararlarına karşı, kararı veren organın…more
 / 
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.

"My best business intelligence,
in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
Sign up using*

Already signed up? Log in here

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.