Sjoerd Rutten

Contact
Share
Info

Noot bij RvA 12 juni 2012

Overgangsrecht Titel 12 boek 7 BW…more
 / 

De UAV 2012; Capita selecta

In dit artikel worden enkele nieuwe bepalingen in de UAV 2012 toegelicht: paragrafen 6 lid 16a,6 lid 27, 8, 11 en 36 lid 1a. Het artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht, augustus 2012. Met dank aan het…more
 /  Construction Law

De eisen van goed en deugdelijk werk, een jurisprudentieonderzoek

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in de periode 1 januari 2006 tot 1 juli 2011 over het begrip "goed en deugdelijk werk". Dit artikel is gepubliceerd in het…more
 /  Construction Law

Korting volgens UAV 1989, een mindmap

Dit document geeft, in de vorm van een "mindmap", een overzicht van de meeste relevante weetjes rond de korting als bedoeld in paragraaf 42 UAV 1989…more
 /  Construction Law

Oplevering volgens UAV 1989, een mindmap

Dit document bevat, in de vorm van een "Mindmap", de meest relevante juridische aspecten van de oplevering onder de UAV 1989…more
 /  Construction Law

Inhoudsopgave Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Dit is de inhoudsopgave uit het Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw…more
 /  Construction Law

Noot bij HR 27 maart 2009, TBR 2009/961

Noot over contractuele verkorting en verlenging van wettelijke verjaringstermijnen…more
 /  Construction Law

Noot bij Hof Den Bosch 5 februari 2008, TBR 2009/755

Noot bij een arrest over derdenwerking van een exoneratie ten gunste van een derde…more
 /  Construction Law

Noot bij CvG 19 mei 2008, TBR 2009/179

Noot over protesteren binnen bekwame tijd als bedoeld in artikel 16 lid 8 RVOI 1998…more
 /  Construction Law

Noot bij RvA 19 maart 2008, TBR 2008/951

Noot over vorderingen die niet onder het bereik van de vervaltermijn voor verborgen gebreken als bedoeld in paragraaf 12 lid 4 UAV 1989 vallen…more
 /  Construction Law

Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomsten

In dit document zijn samenvattingen opgenomen van de tot 2003 verschenen meest relevante uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw inzake koop-/aannemingsovereenkomsten GIW…more
 /  Construction Law
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.

"My best business intelligence,
in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
Sign up using*

Already signed up? Log in here

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.