Wytzia Raspe

Contact
Share
Info

Lezing over het Detentiecentrum in Rotterdam

Beide sprekers werken op het detentiecentrum te Rotterdam. Zij hebben beiden op de detentieboten gewerkt en werken nu in het detentiecentrum. Voor een groep vreemdelingenrecht advocaten vertelden zij over hun werk op 12 mei…more
 /  Immigration Law

Aantekeningen voor lezing over de Terugkeerrichtlijn (feburari 2011)

De Terugkeerrichtlijn (2008/115 /EG) Totstandkoming In december 2008 is door de Raad van Europa en het Europees Parlement de Terugkeerrichtlijn vastgesteld. Er waren veel protesten tegen de totstandkoming van deze richtlijn uit…more
 /  Immigration Law

Vluchtverhaalanalyse (asylum case analysis for Dutch asylum requests)

Dit is een checklist die door advocaten en Vluchtelingenwerkmedewerkers kan worden gebruikt in zaken waarbij iemand net asiel heeft aangevraagd. Wat zijn de punten die wellicht tot een asielstatus kunnen leiden? Hoe kan iemand…more
 /  Immigration Law, International Law & Trade
This profile may constitute attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. Any correspondence with this profile holder does not constitute a client/attorney relationship. Neither the content on this profile nor transmissions between you and the profile holder through this profile are intended to provide legal or other advice or to create an attorney-client relationship.

"My best business intelligence,
in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
Sign up using*

Already signed up? Log in here

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.