Rb. 's-Hertogenbosch 26 januari 2012, Mediaforum 2012/5, Nr. 15 m.nt. H.P. Wiersema en J.J.R. Lautenbach

more+
less-

In 2011 laaiden discussies op over de subsidiëring (lees: bekostiging) van de regionale omroepen door de provincies. Provincies zoeken naar manieren om te bezuinigen en bij die zoektocht wordt ook de cultuursector onder de loep gehouden. De vraag die veelal wordt gesteld is of gemeenschapsgelden efficiënt worden ingezet en of eventueel een betere inzet van de gelden mogelijk is. De bovenstaande uitspraak is de eerste sinds het begin van die discussies en er werd dan ook met grote belangstelling naar uitgekeken. Op 29 maart 2012 deed de rechtbank Haarlem uitspraak in een vergelijkbare procedure tussen RTV Noord-Holland en de provincie Noord-Holland. De Rechtbank Haarlem verwijst uitdrukkelijk naar de onderhavige uitspraak en komt tot een vrijwel gelijkluidend oordeel als de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.