Toch geen onverbindende NEN-normen: gaten in de bouwregelgeving (voorlopig) weer gedicht

more+
less-

In een eerdere e-newsletter bespraken wij het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 31 december 2008, waarin deze oordeelde dat de NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit 2003 wordt verwezen onverbindend zijn omdat deze niet op de wettelijk vereiste wijze zijn bekendgemaakt. Het Hof Den Haag komt in een arrest van 16 november 2010 in hoger beroep tot een ander oordeel.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.