Zaken doen via elektronische weg

more+
less-

Sinds de wetswijziging van 16 februari 2010 zijn de mogelijkheden verruimd om zaken te doen langs de elektronische weg, zoals via internet en e-mail. Zo is onder andere de mogelijkheid verruimd om algemene voorwaarden langs elektronische weg te verstrekken. Daarnaast is door de wetswijziging de wettelijke eis van schriftelijkheid op diverse plaatsen in het Burgerlijk Wetboek verruimd. Vanaf nu is het dus mogelijk bepaalde overeenkomsten, die voorheen alleen schriftelijk tot stand konden komen, nu ook elektronisch af te sluiten.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.