Læs mit speciale om Danmarks mangelfulde implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse (direktiv 1999/70/EF)

more+
less-

Dette speciale behandler retsstillingen for tidsbegrænset ansatte lønmodtagere ved en offentlig arbejdsgiver, som følge af den ikke-rettidige implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse i dansk lovgivning.

Herudover behandles myndighedernes fortolkning af direktivet i relation til fornyelser og forlængelser af eksisterende ansættelsesforhold. Til behandlingen heraf benyttes overordnet to myndighedsopfattelser.

Det antages, at danske myndigheder er af den opfattelse, at tidsbegrænsede ansættelsesforhold ikke er beskyttet af direktivet før ikrafttrædelsen af lov om tidsbegrænset ansættelse. EU-retlige fortolkningsprincipper og EU-retspraksis taler imidlertid for, at beskyttelsen allerede foreligger fra direktivets implementeringsfrists udløb i national lovgivning.

Det ene hovedformål med specialet er at afklare, hvilken af disse retstilstande, der i et juridisk perspektiv er den korrekte, herunder om og på hvilket grundlag Danmark handler direktivstridigt.

Det andet hovedformål med specialet er at analysere om arbejdstagerne sikres den beskyttelse, som er direktivets hensigt. Til at belyse dette behandles den anden myndighedsopfattelse som er, at ansættelsesforhold forud for direktivet og lovens ikrafttræden ikke er relevante, og at der kan ske fornyelse af disse, uanset grænsen fastsat i retspraksis på maksimalt 2-3 fornyelser.

Det konkluderes, at den danske stat har været forpligtet til at fortolke direktivkonformt og imødekomme direktivets målsætning allerede fra den 10. juli 2002. I relation til den anden myndighedsopfattelse konkluderes det, at den er i strid med direktivets formål og rammeaftalen efter hvilken niveauet for beskyttelse af arbejdstagerne ikke må sænkes.

På baggrund af de to nævnte myndighedsopfattelser kan det sammenfattende konkluderes, at målsætningen med direktivet ikke nås, og at myndighederne har handlet direktivstridigt.

LOADING PDF: If there are any problems, click here to download the file.


DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Jannick Prehn Brøndum, Bruun & Hjejle Law Firm | Attorney Advertising

Written by:

more+
less-

Bruun & Hjejle Law Firm on:

Readers' Choice 2017
Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:

Sign up to create your digest using LinkedIn*

*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.

Already signed up? Log in here

*With LinkedIn, you don't need to create a separate login to manage your free JD Supra account, and we can make suggestions based on your needs and interests. We will not post anything on LinkedIn in your name. Or, sign up using your email address.
×
Loading...
×
×