Нові правила реєстрації компаній-нерезидентів платниками податку на прибуток в Україні вступили в силу 01 січня 2021 р.: вплив на угоди з фінансування

Dentons
Contact

Dentons

З 1 січня 2021 року вступили в силу зміни до Податкового кодексу України щодо реєстрації компаній- нерезидентів в податкових органах України. Відтепер, компанії-нерезидент України зобов’язані реєструватися платниками податку на прибуток в податкових органах України у наступних випадках:

1. Компанія-нерезидент має зареєстроване постійне представництво (відокремлений підрозділ) в Україні

Всі нерезиденти, які мають в Україні зареєстровані постійні представництва або відокремлені підрозділи зобов’язані зареєструватися платниками податку на прибуток до 31 березня 2021 року.

З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає:

1. постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні. При цьому, господарська діяльність нерезидента – це будь-яка діяльність, що пов'язана з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг в Україні та спрямована на отримання доходу;

2. будівельний майданчик та пов'язані з ним роботи, виконання яких перевищує 12 місяців;

3. надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу) через співробітників в Україні, якщо загальна тривалість яких становить більш як 183 дні;

4. осіб, які фактично реалізують повноваження вести переговори щодо суттєвих умов правочинів та/або укладати договори (контракти) від імені нерезидента;

5. осіб, які утримують (зберігають) товари, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка запасів (товарів) від імені нерезидента.

Якщо діяльність іноземної компанії підпадає від вказані критерії «постійного представництва», але при цьому нерезидент не зареєструвався платником податків на прибуток, то вважається, що нерезидент ухиляється від сплати податків в Україні.

2. Придбанні корпоративних прав (акцій) компанії, що володіє нерухомим майном розташованим в Україні

Зазначені правила застосовуються, якщо компанія-нерезидент придбає у іншої компанії-нерезидента, яка не має постійного представництва в Україні, корпоративні права (акції) української, вартість яких на 50 і більше відсотків утворювалася за рахунок нерухомого майна (надалі – «компанія-таргет»), що розташовано в Україні, або іноземної компанії, яка володіє такою компанією-таргетом.

Також передбачено сплату податку із прибутку, що отримує подавець-нерезидент від такого продажу, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування.

3. Купівля нерухомого майна або набуття майнових прав на нерухоме майно в Україні

Застосовується до компанії-нерезидента, яка купує нерухоме майно або набуває майнові права на нерухоме майно в Україні.

4. Відкриття рахунків в українських банках

Застосовується до нерезидента, який відкриває рахунок в українському банку.

Нагадаємо – завдяки нещодавно прийнятому революційному Закон України «Про валюту та валютні операції», спрямований на лібералізацію законодавчої бази валютного контролю в Україні, нерезидентам дозволяється відкривати банківські рахунки в українських банках (як у гривнях, так і в іноземній валюті), які можна використовувати для широкого кола операцій (наприклад імпортно-експортних платежів, кредитування, забезпечення боргу, тощо). Раніше нерезидентам були доступні лише інвестиційні рахунки, які можна було використовувати лише для обмеженого кола операцій. Більше інформації щодо Закон України «Про валюту та валютні операції» за посиланням.

5. Можливий вплив на угоди фінансування

Від іноземного кредитора може вимагатися реєстрація в податкових органах України у наступних випадках:

  • звернення стягнення на іпотечне нерухоме майно, яке розташоване в Україні;
  • звернення стягнення на заставлені корпоративні права (акції) в іноземній (українській) компанії, вартість яких на 50%+ формується за рахунок нерухомого майна, розташованого в Україні;
  • при зверненні стягнення щодо майна боржника, яке знаходиться в Україні, для задоволення вимог іноземного кредитора (в межах української процедури банкрутства або виконавчого провадження) може знадобитися відкриття рахунку в українському банку, що також буде потребувати реєстрації такого іноземного кредитора в податкових органах.

Зазначені особливості рекомендовано заздалегідь обговорити з вашим юридичним радником.

6. Які доходи компанії-нерезидента будуть підлягати оподаткуванню у разі реєстрації?

За загальним правилом, компанії-нерезиденти зобов’язані сплачувати податок на прибуток в Україні з доходів, з джерелом їх походження з України. На сьогодні в Україні відсутні вимоги щодо оподаткування доходів іноземних платників податків, отриманих в інших юрисдикціях. Тому, реєстрація в податкових органах України не повинна створювати додаткових податкових наслідків для компаній-нерезидентів, окрім тих, що стосуються оподаткування доходів з джерелом їх походження з України. В той же час, компаніям-нерезидентам можливо буде необхідно виконувати вимоги щодо подачі податкової та фінансової звітності в Україні.

Джерело: Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" № 466-ІХ від 16 січня 2020 р. та Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування" № 1117-ІХ від 17 грудня 2020 р.

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Dentons | Attorney Advertising

Written by:

Dentons
Contact
more
less

Dentons on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide

This website uses cookies to improve user experience, track anonymous site usage, store authorization tokens and permit sharing on social media networks. By continuing to browse this website you accept the use of cookies. Click here to read more about how we use cookies.