Obywatele Ukrainy z przedłużoną ochroną do 4 marca 2024 roku

Hogan Lovells
Contact

Hogan Lovells

Ważne: Chcemy zwrócić Państwa uwagę na istotną, a rzadko komentowaną zmianę, dotyczącą przedłużenia ochrony czasowej w Polsce dla obywateli Ukrainy na podstawie specustawy. Są to dobre wieści dla obywateli Ukrainy i ich pracodawców, gdyż w ślad za decyzją Unii Europejskiej, kwietniowa nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przedłuża okres przyznanych uprawnień aż do 4 marca 2024 roku.

Ta znacząca zmiana została wprowadzona pozornie mało istotną Ustawą o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i obecnie czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzona zmiana oznacza, że obywatele Ukrainy oraz obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, wraz z członkami swoich najbliższych rodzin, którzy legalnie przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku, a także zadeklarowali zamiar pobytu na terytorium Polski, będą cieszyć się legalnym pobytem i prawem do pracy w Polsce, na podstawie zgłoszenia do urzędu pracy, do 4 marca 2024 roku.

Uwaga: UE zapowiada już, że w zależności od rozwoju sytuacji w Ukrainie mechanizm tymczasowej ochrony może zostać przedłużony ponownie o kolejny rok, do marca 2025 roku.

[View source.]

DISCLAIMER: Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

© Hogan Lovells | Attorney Advertising

Written by:

Hogan Lovells
Contact
more
less

Hogan Lovells on:

Reporters on Deadline

"My best business intelligence, in one easy email…"

Your first step to building a free, personalized, morning email brief covering pertinent authors and topics on JD Supra:
*By using the service, you signify your acceptance of JD Supra's Privacy Policy.
Custom Email Digest
- hide
- hide